Các tool hữu ích cho bạn!

Dưới đây là các tool sẽ tăng hiệu suất làm việc của các bạn lên rất nhiều, đặc biệt là những công việc mang tính online nhiều. Các bạn nhớ lưu link lại để tìm cho dễ nhé! CẬP NHẬP LIÊN TỤC…

Ak mà ae có tool gì hay, nhớ để lại dưới bình luận, em check rồi cập nhập cho ae biết mà dùng nhé.


DECODE, PHÂN TÍCH

Đếm tổng view Tiktok: https://www.tiktokviewcount.com/

Phân tích Trend Tiktok + Edit video ngắn trên Web: https://ads.tiktok.com/business/creativecenter/pc/en?rid=rj0ibu1r2sj

DOWNLOAD

Download trang web:

Download VIDEO ZOOM được share qua link: Extention Chrome

TOOL EDIT TEXT

Xoá bỏ các cụm từ, câu trùng nhau (duplicate line): https://www.textfixer.com/tools/remove-duplicate-lines.php

TẠO CÁC MẪU

Tạo testimonial

Viết trang about us tự động: https://www.volusion.com/tools/about-us-generator/

NGUỒN FOOTAGE

Ảnh/video free

TOOL EDIT MEDIA

Giảm kích thước ảnh cực mạnh: https://tinypng.com/

BRAND

Check, buy, gợi ý ý tưởng domain

https://domainwheel.com/

https://volusion.com/tools/business-name-generator/

https://www.namecheap.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *