Công Cụ

Nghiên cứu từ khoá

Keyword.io

Keyword planner

Google search

Google suggestion

Youtube search

Youtube suggestion

Seo từ khoá

Vidiq

Tubbudy

Chỉnh sửa ảnh

Canva

Chỉnh sửa video

Trên máy tính

Premiere Pro

Camtasia

Final Cut

Filmora

Trên điện thoại

Capcut

Kinemaster

Âm nhạc/Âm thanh/Hiệu ứng/Hình ảnh

Thư viện âm nhạc Youtube

Epidemic sound

Artlist

Storyblock

Pixel

Pexel